Masz pytania?

Kontakt

Telekom Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
Reguły 7/11, 33-300 Nowy Sącz

Numer KRS 0000185761
REGON 492924906
NIP 7343011455
UKE 2055
Kapitał 50.000 PLN
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII KRS

Godziny pracy: każdy dzień roboczy od 8.00 do 16.00

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres 33-300 Nowy Sącz ul. Reguły 7/11, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe tel. 696448016, adres e-mail biuro@telekomns.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem. Polityka prywatności